Tin tức nổi bật

Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 10/2018 là thứ Ba ngày 20/11/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng...
- Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 09/2018: hết hạn nộp vào thứ Hai ngày 22/10/2018
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 08/2018 là thứ Năm ngày 20/09/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 07/2018 là thứ Hai ngày 20/08/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...
Bkav xin thông báo, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 06/2018: hết hạn nộp vào thứ Sáu ngày 20/07/2018.
Các tin khác
1 2 3