Tin tức nổi bật

Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 08/2018 là thứ Năm ngày 20/09/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 07/2018 là thứ Hai ngày 20/08/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...
Bkav xin thông báo, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 06/2018: hết hạn nộp vào thứ Sáu ngày 20/07/2018.
Hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai tháng 04/2018 là thứ Hai ngày 21/05/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng hạn.
Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý I/2018 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số...
Các tin khác
1 2 3