Tin tức nổi bật

Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 2/2019 là thứ Tư ngày 20/02/2019
Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 12/2018: hết hạn nộp vào thứ Hai ngày 21/01/2019
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 10/2018 là thứ Ba ngày 20/11/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đúng...
- Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 09/2018: hết hạn nộp vào thứ Hai ngày 22/10/2018
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 08/2018 là thứ Năm ngày 20/09/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai...
Các tin khác
1 2 3