Bài 10: Hướng dẫn Nộp thuế điện tử qua Bkav TVAN

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để thực hiện tạo Giấy nộp tiền và Nộp thuế điện tử qua Bkav TVAN, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập hệ thống Bkav TVAN tại địa chỉ https://van.bkav.com

Bước 3: Bạn có thể đăng nhập hệ thống Bkav TVAN theo 2 cách: nhập Tên đăng nhập và mật khẩu (1) hoặc Đăng nhập bằng USB Token (2) và chọn hệ thống cần đăng nhập.

Lưu ý: Trường hợp “Đăng nhập bằng USB Token”, nếu trên máy tính có nhiều thông tin “Chứng thư số”, thì bạn chọn đúng thông tin Chứng thư số cần đăng nhập, sau đó nhập “Mã PIN của USB Token” để xác thực tài khoản.

Bước 4: Đăng nhập thành công, bấm Tạo Giấy nộp tiền (3).

Bước 5: Trên Giao diện Giấy nộp tiền, thực hiện nhập thông tin Tên GNT, chọn Ngân hàng, Số tài khoản, Loại thuế (4). Sau đó bấm chọn Thêm khoản nộp (5) để chọn Nội dung kinh tế các khoản cần nộp.

Ghi chú: Trường hợp nộp tiền thay cho đơn vị khác, thực hiện tích  trong mục Nộp tiền thay.

Bước 6: Nhập thông tin Kỳ tính thuế và chọn nội dung trong Mục nội dung kinh tế, Nội dung kinh tế, Chương và nhập Số tiền Ghi chú của Giấy nộp tiền (6), sau đó bấm Ghi lại và Đóng (7).

Ghi chú: Trường hợp muốn thêm nội dung khoản nộp khác, bạn có thể bấm Ghi lại và Thêm tiếp.

Bước 7: Bấm Ghi lại và Ký gửi (8) để thực hiện ký gửi Giấy nộp tiền.

Ghi chú: Trường hợp chưa ký và gửi ngay, bạn bấm Ghi lại để lưu dữ liệu và thực hiện Ký gửi sau.

Bước 8: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (9), sau đó bấm Xác nhận (10).

Như vậy bạn đã hoàn thành việc tạo và ký gửi Giấy nộp tiền trên hệ thống Bkav TVAN.