Bài 14: Hướng dẫn Kê khai Thông tin Chứng từ trên hồ sơ VN18 - Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện Kê khai thông tin chứng từ trên hồ sơ "VN18 - Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe" bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Trong mục Thông tin chứng từ của tờ khai C70a-HD, bấm Thêm chứng từ (1)

Bước 2: Giao diện Chọn loại chứng từ hiển thị, chọn loại chứng từ cần kê khai bao gồm: Giấy khai sinh, Giấy chứng sinh, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Tóm tắt bệnh án, Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và bấm Ghi lại (2).

Bước 3: Giao diện Chứng từ hiển thị, thực hiện nhập thông tin chứng từ sau đó bấm Ghi lại và đóng (3).

Như vậy bạn đã hoàn thành việc Kê khai thông tin chứng từ trên hồ sơ "VN18 - Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe" theo quy định của BHXH.