Bài 5: Hướng dẫn Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch BHXH

Bấm vào để phóng to

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 3 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 2 đến 3 phút.

Để thực hiện xem lịch sử hồ sơ và giao dịch BHXH trên hệ thống Bkav IVAN, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 2: Trên “Danh sách hồ sơ”, bạn bấm Xem Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch  (2) tại dòng hồ sơ muốn xem.

Bước 3: Giao diện “Lịch sử Hồ sơ và Giao dịch” hiển thị hồ sơ mà bạn cần tra cứu.

  • Lịch sử giao dịch (3) hiển thị toàn bộ các giao dịch, các luồng và thông tin chi tiết của giao dịch. 
  • Lịch sử hồ sơ (4) hiển thị toàn bộ quá trình xử lý của hồ sơ kể từ khi bạn lập cho đến khi Cơ quan BHXH trả lại kết quả xử lý.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc xem lịch sử hồ sơ và giao dịch BHXH trên hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav