Để sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN của Bkav, Đơn vị cần đăng ký mua phần mềm với biểu phí như sau:

IVAN

IVAN - 1

IVAN - 2

IVAN - 3

Giá

499,000 VNĐ

890,000 VNĐ

1,290,000 VNĐ

Khuyến mãi

  • 6 tháng IVAN

  • 9 tháng IVAN hoặc 1 thẻ Bkav Pro

  • 12 tháng IVAN hoặc 3 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

Tổng giá trị sử dụng nhận được

  • 18 tháng IVAN

  • 33 tháng IVAN hoặc 24 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

  • 48 tháng IVAN hoặc 39 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro