Để sử dụng dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN của Bkav, Đơn vị cần đăng ký mua dịch vụ với biểu phí như sau:

Dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử Bkav I-VAN:

Gói

1 năm (VNĐ)

2 năm (VNĐ)

3 năm (VNĐ)

Bkav I-VAN

499.000

890.000

1.290.000

Báo giá trên đã bao gồm thuế và phí liên quan