Hỏi Đáp

Câu 1:

Bảo hiểm xã hội điện tử đem lại lợi ích gì?


Câu 2:

Hồ sơ điện tử là gì?


Câu 3:

Tham gia BHXH điện tử cần những gì?


Câu 4:

Để đăng ký sử dụng dịch vụ Nopbaohiem.vn, tôi cần làm gì?


Câu 5:

Hiện tại việc kê khai bảo hiểm qua mạng đã bắt buộc chưa?


Câu 6:

Tôi không sử dụng Chữ ký số của Bkav thì có kê khai được BHXH qua I-VAN của Bkav hay không?


Câu 7:

Tôi kê khai BHXH qua mạng, khi thanh toán tiền bảo hiểm của người lao động thì phải liên hệ với Cơ quan chức năng để nộp trực tiếp hay nộp được qua mạng?


Câu 8:

Tôi đã gửi hồ sơ BHXH thành công, nhưng bị sai dữ liệu và tôi muốn gửi lại hồ sơ có được không?


Câu 9:

Đơn vị có nhiều Cơ quan BHXH quản lý thì khi đăng ký I-VAN phải chọn Cơ quan BHXH nào?


Câu 10:

Tôi muốn tải mẫu cam kết trả thẻ BHYT nhưng không biết tải ở đâu?


Câu 11:

Tôi sử dụng 1 CKS có nộp BHXH cho 2 Cơ quan BHXH quản lý không?


Câu 12:

Nếu tôi gửi tờ khai qua mạng muộn so với quy định thì phải làm thế nào?


Câu 13:

Tôi quên Mã đơn vị thì phải làm thế nào?


Câu 14:

Tôi đang sử dụng Chữ ký số để kê khai Thuế, Hải quan thì làm thế nào để nộp hồ sơ BHXH qua I-VAN của Bkav?


Câu 15:

Chữ ký số cá nhân có đăng ký kê khai BHXH được không?


Câu 16:

Thời hạn cuối để gửi tờ khai BHXH là khi nào?


Câu 17:

Khi gửi hồ sơ thì bao lâu sẽ nhận được kết quả thông báo từ Cơ quan Bảo hiểm?


Câu 18:

Nếu người lao động đã nghỉ việc thì có phải nộp lại Sổ bảo hiểm cho Cơ quan BHXH không?


Câu 19:

Khi danh sách nhân viên cũ của đơn vị có thông tin thay đổi thì có lấy được danh sách từ trên bảo hiểm không hay đơn vị phải tự nhập lại?