Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN4/VN4 - Báo giảm lao động

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ HN4 bằng Hình ảnh tại đây.

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ VN4 bằng Hình ảnh tại đây.