Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ bằng Hình ảnh tại đây.