Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN7/VN7 - Cấp lại thẻ BHYT cho NLĐ do bị mất, rách hỏng

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ HN7 - Cấp lại thẻ BHYT cho NLĐ do bị mất, rách hỏng bằng Hình ảnh tại đây.

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ VN7 - Cấp lại thẻ BHYT cho NLĐ do bị mất, rách hỏng bằng Hình ảnh tại đây.