Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp hồ sơ Cấp thẻ BHYT, trả thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ HN10 - Cấp thẻ BHYT, trả thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT Hình ảnh tại đây.

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai hồ sơ VN10 - Cấp thẻ BHYT, trả thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT Hình ảnh tại đây.