Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN23 - Cấp sổ BHXH do mất, hỏng không làm thay đổi thông tin trên sổ BHXH

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN23 - Cấp sổ BHXH do mất, hỏng không làm thay đổi thông tin trên sổ BHXH bằng Hình ảnh tại đây.