Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN12 - Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN12 - Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ bằng Hình ảnh tại đây.