Video Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN11 - Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng)

Bấm vào để phóng to

Ghi chú:

- Bạn có thể xem Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN11 - Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng) bằng Hình ảnh tại đây.