Liên hệ
Trung tâm hỗ trợ khách hàng Bkav IVAN
Tư vấn dịch vụ: 1900 54 54 14
Hỗ trợ kỹ thuật: 1900 18 54
Fax: (024) 3782 2139
Liên hệ các vấn đề khác
Bkav Corporation
Địa chỉ: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3763 2552
Fax: (024) 3868 4755

Liên hệ trực tuyến

Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Nội dung:
Liên hệ