Bảo hiểm Xã hội Điện tử tháng 09/2018

Bấm vào để phóng to

I.  Thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử

BHXH Việt Nam cho biết đơn vị này đang nghiên cứu thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử tại một số địa phương để thay thế thẻ giấy hiện nay.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam, hiện tất cả cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh (KCB) BHYT đến hệ thống giám định BHYT tự động của cơ quan bảo hiểm. Do đó, việc cấp thẻ BHYT điện tử giúp tiết kiệm chi phí cho ngành BHXH thuận lợi trong KCB và cơ sở y tế kiểm soát được quá trình KCB của người bệnh. Với thẻ điện tử, khi đi khám bệnh, trong trường hợp thẻ chưa đến tay người dân nhưng hệ thống đã có thông tin, chủ thẻ vẫn được giải quyết chế độ bình thường. Các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần nhập mã thẻ, họ tên, ngày tháng năm sinh chủ thẻ, hệ thống sẽ trả kết quả là thẻ có hợp lệ hay không.

Hiện BHXH Việt Nam đã rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT giấy từ 7 ngày còn 5 ngày. Khi cấp lại, đổi thẻ BHYT, nếu không thay đổi thông tin, thời gian giải quyết không quá 2 ngày (từ ngày 01/01/2019 sẽ giải quyết trong ngày). Với trường hợp thay đổi thông tin sẽ nhận lại thẻ mới trong thời gian không quá 3 ngày.

(Nguồn: Nld.com.vn; Xem chi tiết tại đây)

II.  Hướng dẫn cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT

Đây là một trong những nội dung thuộc văn bản số 2888/BHXH-BT, ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ Uỷ ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo đó, đối với việc lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, hằng tháng, khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT UBND cấp xã lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH gửi cơ quan BHXH. Nhận kinh phí hỗ trợ việc lập Mẫu D03-TS từ cơ quan BHXH theo quy định.

BHXH cấp huyện có trách nhiệm nhận hồ sơ từ UBND cấp xã chuyển đến, thực hiện cập nhật tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, xác định số tiền đóng, cấp thẻ BHYT theo quy trình hướng dẫn tại Quyết định số 595/QD-BHXH. Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ việc lập Mẫu D03-TS theo quy định.

Đối với việc xác định đối tượng hỗ trợ kinh phí cho UBND xã lập danh sách người chỉ tham gia BHYT, trong trường hợp người tham gia BHYT ở một nhóm đối tượng đượng chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng khác đều do UBND cấp xã lập danh sách tăng và danh sách giảm thì chỉ được một lần cho đối tượng này.

Ví dụ: UBND xã A lập danh sách giảm 10 người thuộc HGĐ nghèo đang tham gia BHYT, sau đó UBND xã A lập danh sách tăng 10 người này sang đối tượng tham gia BHYT thuộc HGĐ cận nghèo thì UBND xã A chỉ được tính 10 người trong danh sách tăng, giảm.

Đối với trường hợp tham gia BHYT theo Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ LĐTBXH) của năm trước được tiếp tục phê duyệt và tham gia BHYT năm sau và một số trường hợp Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền ban hành chậm dẫn đến người tham gia BHYT bị gián đoạn một khoảng thời gian nhất định, được xác định như sau: Trường hợp cùng một đối tượng nhưng làm thay đổi danh sách đối tượng tham gia BHYT trong năm thì UBND xã được hỗ trợ kinh phí lập danh sách. Ví dụ: Năm 2016, Xã A là xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 204/QĐ-TTg. Năm 2017, do Quyết định số 204/QĐ-TTg hết hiệu lực từ ngày 31/12/2016 nên tháng 1/2017, UBND xã A lập danh sách tham gia BHYT trong đó giảm đối tượng người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; đến ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 582/QĐ-TTg tiếp tục công nhận xã A là xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi đó UBND xã A lập danh sách điều chỉnh tham gia BHYT trong đó bổ sung đối tượng người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì UBND xã A được hỗ trợ kinh phí lập danh sách hai lần cho đối tượng.

Trường hợp cùng một đối tượng nhưng không làm thay đổi danh sách tham gia BHYT trong năm thì UBND xã không được hỗ trợ kinh phí lập danh sách. Ví dụ: Tháng 1/2017, UBND xã B lập danh sách tham gia BHYT trong đó có ông Nguyễn Văn A thuộc hộ nghèo; tháng 3/2017, sau khi có Quyết định của cấp có thẩm quyền, ông Nguyễn Văn A không thuộc hộ nghèo mà thuộc hộ cận nghèo thì UBND cấp xã lập danh sách tham gia BHYT mới, trong đó ông Nguyễn Văn A thuộc hộ cận nghèo. Theo đó, UBND xã B chỉ được hưởng kinh phí hỗ trợ một lần khi lập danh sách đối tượng đối với ông Nguyễn Văn A.

Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điểm a, c Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, UBND cấp xã lập danh sách tăng, giảm nhưng các đối tượng này đăng ký tham gia BHYT tại Đại lý thu BHXH, BHYT thì UBND xã vẫn hỗ trợ kinh phí lập danh sách tăng, giảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Điều 19 Thông tư số 41/2014/ TTLT-BYT-BTC.

Ví dụ: Người thuộc HGĐ cận nghèo, HGĐ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và HGĐ tham gia BHYT và được Đại lý thu lập danh sách cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, UBND cấp xã có lập danh sách tăng, giảm cho các đối tượng này thì vẫn được xác định là đối tượng tăng, giảm được chi UBND cấp xã lập danh sách./.

(Nguồn: Bhxhhn.com.vn; Xem chi tiết tại đây)

III.  Thẻ BHYT sẽ không phải in mới, đổi như trước đây

Theo Quy định của Luật BHXH và Luật BHYT, đến năm 2020, cơ quan BHXH phải cấp thẻ điện tử cho người tham gia BHXH, BHYT. Việc chuyển đổi sang hình thức sổ, thẻ mới này cũng là đòi hỏi cấp thiết từ thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo BHXH Việt Nam, sổ BHXH và thẻ BHYT hiện đang sử dụng đều trên chất liệu giấy, nhanh bị hư hỏng, nhàu nát, khó bảo quản để sử dụng lâu dài. Thông tin ghi trên thẻ BHYT, sổ BHXH dễ bị lạm dụng, tẩy xóa, thay đổi, làm kéo dài thời gian kiểm tra, nhập số liệu về người tham gia khi thực hiện các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thời gian làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT.

Theo đó, việc chuyển đổi sang hình thức thẻ BHXH, BHYT điện tử là khả thi. Hiện, BHXH Việt Nam đang đưa ra 2 phương án để trình Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, phương án 1 chỉ thực hiện riêng về thẻ BHYT điện tử và phương án 2 là một loại thẻ tích hợp cả BHXH, BHYT điện tử.

Để chuẩn bị cho việc cấp thẻ BHYT điện tử, từ năm 2019, cơ quan BHXH sẽ không in mới, cấp lại thẻ BHYT. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu người tham gia, không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây. Sang năm tiếp theo nếu tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH sẽ chỉ cấp nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trong dữ liệu và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng thông tin về giá trị sử dụng mới của thẻ bảo hiểm y tế, thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng, mà không in, đổi thẻ mới.

Người dân và đơn vị có thể tra cứu trực tuyến các thông tin: Mã số BHXH; Cơ quan BHXH; Quá trình tham gia; Giá trị sử dụng thẻ; Đơn vị tham gia BHXH; Các điểm thu, đại lý thu trên Cổng thông tin điện tử ngành BHXH tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài theo số 1900 96.96.68 để được nhân viên tổng đài tra cứu, giải đáp. Trên cơ sở minh bạch thông tin tra cứu thẻ BHYT người tham gia BHYT có thể chủ động được thời gian, địa điểm để quyết định đăng kí tiếp tục tham gia BHYT cho phù hợp…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thẻ BHYT phải có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương liên quan. Theo BHXH Việt Nam, với thẻ điện tử, khi đi khám bệnh, trong trường hợp thẻ chưa đến tay người dân nhưng trong hệ thống đã có thông tin thì chủ thẻ vẫn được giải quyết bình thường. Các cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần nhập mã thẻ, họ tên, ngày tháng năm sinh chủ thẻ, hệ thống sẽ trả kết quả là thẻ có hợp lệ hay không. Người dân cũng có thể tra cứu quyền lợi của mình, thậm chí tra cứu những lần khám chữa bệnh nếu đã khám chữa bệnh trên Cổng thông tin điện tử của ngành bảo hiểm. Việc này sẽ góp phần giúp người dân giám sát, tránh gian dối trong hoạt động khám chữa bệnh BHYT ở các cơ sở y tế.

Việc triển khai sử dụng thẻ BHYT điện tử được xem là một thay đổi rất mới trong việc giúp cho chế độ BHYT có thể phát huy tốt nhất vai trò của mình đối với việc khám chữa bệnh của mọi người. Nó có thể giúp cho người tham gia bảo hiểm có thể được khám chữa bệnh mọi lúc, mọi nơi chỉ với các thông tin cơ bản như mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh hay số CMND là cơ sở khám chữa bệnh có thể tìm ra thông tin để có thể ghi nhận việc khám chữa bệnh là hợp lệ./.

(Nguồn: Bhxhtphcm.gov.vn; Xem chi tiết tại đây)

IV.  BHXH Huyện Yên Sơn đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử

Những năm qua, bên cạnh hình thức tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công ích, BHXH huyện Yên Sơn đã đẩy mạnh triển khai giao dịch hồ sơ điện tử. Từ đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, cắt giảm những thủ tục hành chính khi kê khai BHXH.

Bà Hồ Thị Hoa, Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH huyện đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử bằng nhiều biện pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử tổ chức các lớp tập huấn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp đơn vị nào chưa thực hiện được, cơ quan BHXH đã cử cán bộ đến từng đơn vị tìm hiểu, giúp đỡ khắc phục những khó khăn để có thể thao tác hiệu quả trên phần mềm. Đến nay, toàn huyện có 320 đơn vị đủ điều kiện và thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT qua giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Quý II - 2018, BHXH huyện đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử của tập đoàn viễn thông VNPT cho cán bộ văn hóa - xã hội của 31 xã, thị trấn về thực hiện cấp mới, cấp lại thẻ BHYT của tất cả các đối tượng hộ nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em do UBND các xã quản lý. Việc triển khai phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử tới các xã đã tạo điều kiện và giảm thời gian đi lại nhiều lần cho các đơn vị; đảm bảo tính chính xác cao trong việc cung cấp thông tin và xử lý nghiệp vụ. Anh Triệu Đại Sự, công chức Văn hóa - Xã hội xã Xuân Vân chia sẻ, tại lớp tập huấn anh đã được hướng dẫn cài đặt phần mềm; kích hoạt sử dụng và hướng dẫn thao tác kê khai, gửi hồ sơ điện tử báo cấp mới và cấp lại thẻ BHYT cho đối tượng. Đến nay, anh đã sử dụng thành thạo phần mềm và thấy việc triển khai sử dụng phần mềm giao dịch điện tử đã nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn; giúp anh xử lý các công việc phát sinh nhanh chóng, kịp thời, dễ dàng lưu lại tất cả hồ sơ đã kết xuất và nộp cho cơ quan BHXH mà không sợ thất lạc.

Chị Đinh Thị Nhị, Trưởng phòng Tổ chức, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Sơn nói, trước đây mỗi khi có biến động về lao động, tiền lương hoặc phát sinh về thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, chị phải đến cơ quan BHXH huyện ít nhất 2 đến 5 lần để đối chiếu và nộp hồ sơ. Từ năm 2016, sau khi đơn vị được tập huấn và sử dụng phần mềm giao dịch điện tử, chị thấy việc kê khai hồ sơ, giải quyết các chế độ trở nên đơn giản và nhanh gọn hơn. Chị chỉ cần điền thông tin theo mẫu có sẵn và tự động kết xuất tờ khai theo đúng mẫu, không phải đến trực tiếp để giải quyết, không phải chờ đợi và có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.

Triển khai giao dịch hồ sơ điện tử là một trong những vấn đề then chốt của cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn còn khoảng 100 đơn vị chưa tham gia sử dụng phần mềm thuộc hộ kinh doanh cá thể có số lao động ít, tăng giảm trong năm hầu như không có phát sinh; một số đơn vị máy vi tính chưa đảm bảo, cấu hình thấp không cài đặt được. Do đó, thời gian tới, BHXH huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về lợi ích của sử dụng phần mềm giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị.

(Nguồn: Baotuyenquang.com.vn; Xem chi tiết tại đây)

V.  Bà Rịa – Vũng Tàu: Trên 27.000 sổ BHXH chưa có người nhận

BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản thông báo về việc đang lưu giữ 27.105 sổ BHXH do 117 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) bàn giao lại với lý do người lao động (NLĐ) đã nghỉ việc sau 12 tháng mà không đến nhận.

Ông Trần Xuân Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Ngay sau khi có danh sách do các đơn vị SDLĐ bàn giao lại, BHXH tỉnh đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại địa chỉ website: http://bhxhbrvt.gov.vn. Đồng thời, có văn bản kèm danh sách chi tiết sổ BHXH hiện đang lưu giữ để NLĐ biết và liên hệ.

Cũng theo ông Thu, nguyên nhân của việc này là do nhiều NLĐ không biết hoặc chưa quan tâm đến quyền lợi BHXH của mình. Đáng chú ý, có rất nhiều đơn vị, DN có tới cả ngàn sổ BHXH chưa được NLĐ nhận lại, như: Công ty TNHH Uy Việt (5.850 sổ); Công ty TNHH Prime Asia (2.097 sổ); Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia (1.923 sổ); Công ty TNHH Giấy SG Mỹ Xuân (1.717 sổ); Công ty TNHH HS VT (1.550 sổ)…

Được biết, số sổ BHXH trên đa số là của NLĐ ngoại tỉnh. Sau khi nghỉ việc, họ đã về quê hoặc chuyển sang làm việc ở địa phương khác mà không chờ lấy sổ BHXH. “Nếu không nhận lại sổ BHXH, NLĐ sẽ mất rất nhiều quyền lợi như: BH thất nghiệp, BHXH 1 lần, hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản… tương ứng với thời gian và mức đóng theo quy định”- ông Thu chia sẻ.

Đại diện BHXH tỉnh cũng cho biết, sổ BHXH là cơ sở ghi nhận quá trình đóng, mức tiền lương đóng BHXH của NLĐ và đã được cơ quan BHXH thừa nhận. Do vậy, người SDLĐ cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn NLĐ về việc tự quản lý và theo dõi quá trình đóng - hưởng BHXH của mình. “Mặc dù không quy định thời gian đến nhận lại sổ, nhưng chúng tôi mong muốn, khi nắm được thông tin, NLĐ cần nhanh chóng đến BHXH tỉnh làm các thủ tục nhận lại sổ BHXH của mình. Khi đến nhận lại sổ, NLĐ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước; trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có thêm giấy ủy quyền theo luật định”- ông Thu nói.

(Nguồn: Baobaohiemxahoi.vn; Xem chi tiết tại đây)

VI.  Triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan BHXH

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kết nối phần mềm liên thông dữ liệu về BH thất nghiệp với cơ quan BHXH.

Theo đó, công văn nêu rõ, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) trực thuộc Sở thống nhất sử dụng phần mềm giải quyết hưởng BH thất nghiệp do Cục Việc làm đã cung cấp và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH trong thời gian tới, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp và hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BH thất nghiệp.

Về tình hình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu để sẵn sàng cho việc kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH, Ngành LĐ-TB&XH đã triển khai một số nội dung như: Từ năm 2010, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng phần mềm BH thất nghiệp và triển khai thực hiện tại các địa phương. Sau hai lần nâng cấp (năm 2013, năm 2017), hiện nay về cơ bản, phần mềm đã được thực hiện thống nhất trên toàn quốc và đang tập trung cơ sở dữ liệu về giải quyết hưởng BH thất nghiệp để chuẩn bị cho việc liên thông dữ liệu với cơ quan BHXH.

Ngày 9/11/2015, Bộ LĐ-TB&XH (Cục Việc làm) đã ban hành Công văn 781/CVL-BHTN về việc tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện chính sách BH thất nghiệp, trong đó nêu rõ: Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm DVVL phải tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thu, chi và giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp của NLĐ.

Thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, ngày 6/6/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định 687/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ LĐ-TB&XH thực hiện Nghị quyết, trong đó có hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hành chính về BH thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về BH thất nghiệp./.

(Nguồn: Baohiemxahoi.gov.vn; Xem chi tiết tại đây)

Bkav