Bảng giá dịch vụ kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng với Chữ ký số Bkav CA

Để sử dụng dịch vụ kê khai, nộp tờ khai qua mạng, doanh nghiệp cần mua chữ ký số với biểu phí như sau (Áp dụng từ ngày 01/06/2017 cho Khách hàng đăng ký mới):

Tên dịch vụ     12 tháng miễn phí sử dụng dịch vụ
Chữ ký số
  • Kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử
  • Ký email, văn bản
  • Ngân hàng, chứng khoán điện tử…
 01 năm 02 năm  03 năm 
1,122,728 VNĐ 1,922,728 VNĐ 2,718,182 VNĐ
Thiết bị Bkav CA Token 500,000 VNĐ 500,000 VNĐ Đã bao gồm trong
gói cước
Khuyến mãi
  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN

  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN

  • 12 tháng sử dụng dịch vụ TVAN

Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,785,000 VNĐ 2,665,000 VNĐ 2,990,000 VNĐ

 

Bạn hãy bấm vào đây để đăng ký sử dụng dịch vụ Chữ ký số Bkav CA.