Bài 9: Hướng dẫn đăng ký Tài khoản trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN tại địa chỉ https://van.bkav.com

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện việc Ký và gửi Hồ sơ trên hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN, Bạn cần phải có Tài khoản để đăng nhập vào hệ thống Bkav TVAN. Nếu chưa có Tài khoản, Bạn thực hiện đăng ký Tài khoản trên Bkav TVAN theo các bước sau:

Lưu ý: Việc đăng ký Tài khoản trên hệ thống Bkav TVAN chỉ cần thực hiện một lần duy nhất.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã cài phần mềm BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra:

  • Máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.
  • Máy tính đã cài phần mềm BkavCA Signer Plugin. Nếu chưa cài, Bạn xem bài hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ https://van.bkav.com, sau đó bấm Đăng ký (1).

Bước 3: Điền thông tin trên băng Thông tin Người nộp thuế, Thông tin Người liên hệ và Mật khẩu Đăng nhập, sau đó bấm Đăng ký (2).

Bước 4: Cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token xuất hiện, nhập MÃ PIN (3) sau đó bấm Xác nhận (4).

Bước 5: Sau khi xác nhận MÃ PIN thành công, xuất hiện cửa sổ Thông báo Đăng ký thông tin tài khoản thành công!

Như vậy Bạn đã đăng ký thành công Tài khoản qua hệ thống Nộp tờ khai Bkav TVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau: