Bài 11: Hướng dẫn kết xuất tờ khai 01/GTGT và 04/GTGT đính kèm phụ lục 92/2021/NĐ-CP bằng phần mềm HTKK

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 9 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút

Để kết xuất tờ khai 01/GTGT và 04/GTGT đính kèm phụ lục 92/2021/ND-CP. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.

Bước 2: Giao diện HTKK hiển thị, bạn bấm Đồng ý (1).

 

 

Bước 3: Bạn chọn tờ khai cần nộp.

 • Đối với tờ khai 01/GTGT

 

 

 

 • Đối với tờ khai 04/GTGT

 

Bước 4: Giao diện “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị, bạn chọn Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý (3) tùy theo loại kỳ tính thuế Doanh nghiệp kê khai. Tại mục Phụ lục kê khai Bạn chọn phụ lục PL 92/2021/NĐ-CP (4).

 • Đối với tờ khai 01/GTGT

 

 • Đối với tờ khai 04/GTGT

 

Bước 5: Trên giao diện dữ liệu tờ khai, bạn nhập dữ liệu tờ khai (5).

 • Đối với tờ khai 01/GTGT

 

 • Đối với tờ khai 04/GTGT

 

 

 

Bước 6: Sau khi nhập xong dữ liệu tờ khai. Bạn bấm PL 92/2021/NĐ-CP (6) để nhập dữ liệu phụ lục. Sau đó bạn bấm Kết xuất (7).

 • Cụ thể các chỉ tiêu trên phụ lục gồm có:
 • Mục (2) Tên hàng hoá, dịch vụ: Danh sách các mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, cụ thể với 2 nhóm hàng hoá dịch vụ:
  - Nhóm 1: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
  - Nhóm 2: Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.
 • Mục (3) Giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế GTGT/Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế:
  - Giá trị hàng hoá, dịch vụ một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. - Giá trị của hàng hoá là giá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
 • Mục (4) Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định
  - Thuế suất thuế giá trị gia tăng là mức thuế phải nộp trên một đơn vị hàng hóa, dịch vụ chịu thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng gồm 03 mức khác nhau: 0%, 5% và 10%.
  Căn cứ vào nhóm hàng hoá, dịch vụ trong phụ lục này sẽ tính theo thuế suất 5% và 10%
 • (5) Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng sau giảm
  - Căn cứ vào Khoản 2 Điều 3 về Mức giảm thuế giá trị gia tăng, thuế suất/tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng sau giảm = Thuế suất/Tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định * 70%
 • (6) Thuế giá trị gia tăng được giảm: (6) = (3)x[(4) - (5)]

 

 

 

Bước 7: Cửa sổ Tệp XML kết xuất tới thư mục C:\HTKK-TEMP, Bạn lựa chọn đường dẫn để lưu file (8), sau đó bấm Save (9).

 

Bước 8: Bạn bấm Đóng (10) đề hoàn tất quá trình tạo tờ khai kèm phụ lục từ phần mềm HTKK.

 

Bước 9: Sau khi tạo tờ khai bổ sung thành công từ phần mềm HTKK, bạn thực hiện gửi tờ khai theo hướng dẫn tại đây. Như vây là bạn đã hoàn thành việc tạo tờ khai bổ sung từ phần mềm HTKK