Bài 8: Hướng dẫn Đặt lại mật khẩu đăng nhập trên hệ thống Bkav TVAN

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 1 đến 3 phút.

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp tờ khai hoặc Nộp thuế điện tử Bkav TVAN, Bạn phải đặt lại mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống.

Bạn thực hiện theo các bước sau:

ớc 1: Cắm USB Token Chữ ký số BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager.

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ https://van.bkav.com, bấm Quên mật khẩu (1)

Bước 3: Giao diện Đặt lại mật khẩu hiển thị, chọn Tên chủ thể chứng thư số đã đăng ký với cơ quan thuế, chọn Hệ thống Nộp tờ khai hoặc Hệ thống nộp Thuế Điện tử, nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới (2), sau đó bấm Cập nhật (3).

  • Đặt lại Mật khẩu trên hệ thống Nộp Tờ khai

  • Đặt lại Mật khẩu trên hệ thống Nộp Thuế Điện tử

Bước 4: Cửa sổ Nhập mã PIN của USB Token hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (4), sau đó bấm Xác nhận (5).

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông báo Đặt lại mật khẩu thành công !, bấm tại đây (6) để chuyển sang trang Đăng nhập.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Đặt lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp tờ khai hoặc Nộp thuế điện tử Bkav TVAN. Từ thời điểm này, Bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập hệ thống Bkav TVAN tại địa chỉ https://van.bkav.com.