Đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với người nộp thuế cá nhân

Bấm vào để phóng to

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của cục thuế và chi cục thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC.

bộ-phận-một-cửa-chi-cục-thuế-khu-vực-phổ-yên-phú-bình

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo Tổng cục Thuế, qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống ETAX và TMS đến hết 28/12/2020 cho thấy, mặc dù các cục thuế đã thực hiện triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử và dịch vụ thuế điện tử cá nhân, nhưng chỉ có một số cục thuế đã đạt hiệu quả cao trong thực hiện như Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Dữ liệu cũng cho thấy, số lượng cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng người nộp thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang quản lý. Cụ thể có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Để mở rộng triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử đổi với đối tượng cá nhân ở phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đảm bảo đạt được các mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên quan của cục thuế và chi cục thuế tập trung tổ chức cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC.

Người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 3 cách.

Trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch điện tử thì người nộp thuế sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử đã được cung cấp trên hệ thống ETAX.

Trường hợp cá nhân chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể đến bất kỳ cơ quan thuế để được cấp tài khoản theo quy định tại Điều 15 Thông tư sổ 110/2015/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì được phép đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia mà không cần phải đến cơ quan thuế (dự kiến triển khai trong tháng 2/2021).

Cũng theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, các cục thuế xây dựng kế hoạch và nội dung tuyên truyền tại cơ quan thuế các cấp để khuyến khích người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế chưa có chữ ký số được cấp tài khoản giao dịch điện tử và thực hiện các dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, đặc biệt các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử để giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan thuế, theo các nội dung đã được hướng dẫn tại các công văn của Tổng cục Thuế./.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn