58,6% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng hóa đơn điện tử

Bấm vào để phóng to

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1272/UBKD-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021.

Ảnh minh họa

Theo công văn trên, tính đến ngày 31-3-2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 145.797 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký phát hành hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ 99,12%); trong đó, 85.397 doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đơn điện tử (đạt 58,6%); 60.400 doanh nghiệp, tổ chức chưa sử dụng hóa đơn điện tử (41,4%), bao gồm khoảng 43.000 đơn vị còn tồn hóa đơn đặt in, 300 đơn vị còn tồn hóa đơn tự in, 100 đơn vị còn tồn hóa đơn mua của cơ quan thuế, 17.000 đơn vị đã phát hành hóa đơn điện tử nhưng chưa sử dụng.

Theo chỉ đạo tại văn bản số 2842/TB-TU ngày 15-9-2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế Hà Nội và nội dung “đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, tập trung các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn để giảm thuế khoán” tại Chương trình hành động số 14/Ctr-UBND ngày 19-1-2021 của UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực sử dụng hóa đơn điện tử; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tiếp tục đẩy mạnh sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

Theo hanoimoi.com.vn