Bắc Ninh: Gần 7.500 doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Bấm vào để phóng to

Thông tin từ Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, tính đến 30/6/2021, trên địa bàn có 14.643 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, số doanh nghiệp đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là 7.468 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 52,6% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Đến ngày 1/7/2022, tất cả các tổ chức, cá nhân bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Để các tổ chức, các nhân chủ động chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các phòng chức năng liên quan, các chi cục thuế khu vực, thành phố tập trung tuyên truyền về lợi ích, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai áp dụng HĐĐT.

Cùng với đó, Cục Thuế Bắc Ninh cũng nghiên cứu, triển khai công cụ hỗ trợ hiển thị nội dung HĐĐT theo Thông báo số 92/TB-TCT ngày 19/3/2021 của Tổng cục Thuế về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu HĐĐT áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế hiển thị thông tin HĐĐT áp dụng theo khuyến nghị để tuyên truyền, hướng dẫn DN, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, cục thuế chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế trực thuộc chú trọng việc kiểm tra, rà soát và xử lý dữ liệu có liên quan đến phiếu xuất, bán hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn; thông báo mất, hủy hóa đơn; hóa đơn hết giá trị sử dụng; báo cáo sử dụng hóa đơn; quản lý rủi ro sử dụng hóa đơn…; hỗ trợ xử lý các lỗi dữ liệu lịch sử, phát sinh trong quá trình nhập và xử lý dữ liệu, gửi dữ liệu lên Tổng cục Thuế và công khai website tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Để các tổ chức, các nhân nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT đáp ứng đúng thời gian quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Cục Thuế Bắc Ninh đã xây dựng lộ trình thúc đẩy các DN chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn và chứng từ điện tử theo quy định, qua đó giúp DN tránh được bị động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của DN./.

Theo Thoibaotaichinhvietnam.vn