Thông báo việc chuyển đổi sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC

Bấm vào để phóng to

Kính gửi: Quý Khách hàng

Xin trân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã sử dụng phần mềm Bkav eHoadon.

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, từ ngày 01/7/2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành, theo đó, hóa đơn điện tử cũng được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1/7/2022. Thông tư khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022.

Bkav vừa là một trong những công ty đầu tiên đáp ứng tất cả các tiêu chí và đã được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật để ký hợp đồng chính thức, trở thành tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử. Hiện nay, Bkav eHoadon đã sẵn sàng để kết nối đến Tổng cục Thuế, đáp ứng tất cả các quy định về việc triển khai Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Bkav eHoadon xin gửi tới Quý Khách hàng lộ trình triển khai, cách thức chuyển đổi sang sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

I.   Lộ trình triển khai

1.  Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2021 đến 31/3/2022 triển khai cho 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định, Quảng Ninh.

2.  Giai đoạn 2: Từ tháng 4/2022 triển khai cho các tỉnh, thành còn lại.

II.  Do vậy, khi chưa nhận được thông báo của Cơ quan thuế, Quý khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC (TT 32). Cách thức chuyển đổi như sau:

1.  Đối tượng chuyển đổi: Tất cả các doanh nghiệp được nhận thông báo từ Cơ quan Thuế yêu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử từ Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2021/TT-BTC.

2.  Cách thức chuyển đổi:

2.1  Lập đăng ký sử dụng HĐĐT trên hệ thống Bkav eHoadon (theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Trong vòng 1 ngày Cơ quan Thuế sẽ thông báo đến NNT qua email về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử,

2.2 Trước thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử “mới” (theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) doanh nghiệp phải thực hiện:

  • Kiểm kê lại toàn bộ hóa đơn, chứng từ, lập danh sách HĐĐT ngừng sử dụng, hóa đơn thuộc diện bị hủy.
  • Lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP; Nghị định 04/2014/NĐ-CP; Thông tư 39/2014/TT-BTC (để gửi cơ quan thuế theo quy định)
  • Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành trước đây (nếu có) ngay trước khi sử dụng HĐĐT mới và Hủy toàn bộ hóa đơn điện tử, hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn mua của cơ quan thuế (hoặc các loại tem, vé, chứng từ sử dụng và quản lý như hóa đơn, nếu có) theo trình tự quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

2.3  Bắt đầu sử dụng Hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC

3.  Chính sách hỗ trợ: Bkav eHoadon sẽ hỗ trợ chuyển đổi miễn phí cho Quý Khách hàng có số lượng hóa đơn chưa sử dụng hết theo Thông tư 32/2011/TT-BTC sang Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Do vậy, khi chưa nhận được thông báo của Cơ quan thuế, Quý khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC (TT 32).

Sau khi nhận được thông tin trực tiếp từ Cơ quan Thuế, Quý Khách hàng vui lòng thực hiện theo bài hướng dẫn, video hướng dẫn chuyển đổi trên trang web của Bkav hoặc thông báo cho Bkav eHoadon để được hỗ trợ việc chuyển đổi.

Xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Bkav eHoadon xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe, thành công.

Bkav