Hà Nội: 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới

Bấm vào để phóng to

Theo kế hoạch được Tổng cục Thuế giao, đến 31/12/2021 các cục thuế triển khai hóa đơn điện tử đợt 1, trong đó có Cục Thuế TP. Hà Nội phải đạt ít nhất 70% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, báo cáo nhanh của cục thuế cho thấy, đến ngày 21/12/2021 đã có 90% doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử.

Với tinh thần và quyết tâm cao độ triển khai hóa đơn điện tử, sau đúng 1 tháng chính thức triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, số lượng người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội đăng ký sử dụng thành công là 147.184 doanh nghiệp, đạt 90% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Với kết quả này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã vượt 32,1% so với chỉ tiêu đã đặt ra trước đó, vượt 42,1% so với chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao là đến 31/12/2021 đạt 70% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.

 

Hà Nội: 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới
Cán bộ Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế hỗ trợ các cục thuế triển khai hóa đơn điện tử. Ảnh: NM.

 

Hiện Cục Thuế TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn. Đặc biệt là đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật.


Trước đó, ngày 21/11/2021 Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Theo đó, để đảm bảo tiến độ từ ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử sẽ được triển khai trong toàn quốc, Ban Cán sự Bộ Tài chính đã ra nghị quyết về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn.


Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc. Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ tháng 4/2022 với 57 địa phương còn lại.


Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến ngày 21/12/2021 đã có 263.182 doanh nghiệp đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế là 1.707.871 hóa đơn, trong đó đã cấp mã 1.702.069, không đủ điều kiện cấp mã là 5.802. Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung là 77.820 hóa đơn.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam