TP. Hồ Chí Minh: Hướng đến mục tiêu 100% hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử

Bấm vào để phóng to

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan thuế trực thuộc đặt mục tiêu đến ngày 15/3 phải hoàn thành tối thiểu 80% số hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và đến hết tháng 3/2022, tỷ lệ hoàn thành là 100%.

Chia sẻ về việc triển khai hóa đơn điện tử đến các hộ cá nhân kinh doanh, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan thuế thành phố đã thực hiện tuyên truyền qua báo đài, phương tiện truyền thông, gửi tờ rơi hướng dẫn tóm tắt các nội dung quan trọng của việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh.
Đồng thời, kết hợp với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, đại lý thuế tổ chức tập huấn trực tiếp cho hộ kinh doanh tại các chi cục thuế nhằm tuyên truyền, vận động cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ngay tại các buổi tập huấn.

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ lợi ích về hóa đơn điện tử với một người nộp thuế. Ảnh Đỗ Doãn
Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ lợi ích của hóa đơn điện tử với một người nộp thuế. Ảnh Đỗ Doãn


Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng chỉ đạo cán bộ công chức các đội thuế liên phường/xã quản lý trực tiếp hộ kinh doanh thường xuyên hỗ trợ, tuyên truyền, giải đáp các vướng mắc để đại diện hộ kinh doanh hiểu và nắm các quy định cũng như các bước thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Việc phân loại cụ thể hộ kinh doanh trong diện sử dụng hóa đơn điện tử đang được cơ quan thuế tập trung chú trọng.
Theo thống kê, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 7.528 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, trong đó mới có 3.279 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm 43,56%. Trong số này, mới chỉ có 51,1% hộ quy mô lớn đăng ký. Trong khi đó, cơ quan thuế vẫn đang tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh chuyển đổi sang phương pháp kê khai để dễ dàng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Số lượng này hiện nay còn khoảng 6.000 hộ.
Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, toàn đơn vị hiện đặt mục tiêu đến ngày 15/3 phải hoàn thành tối thiểu 80% hộ kinh doanh trên địa bàn nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đến hết ngày 31/3, tỷ lệ hoàn thành phải là 100%./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam