Đà Nẵng lập đường dây nóng về hóa đơn điện tử

Bấm vào để phóng to

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cục Thuế TP công bố số điện thoại đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chỉ cục Thuế, tiếp nhận và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện hóa đơn điện tử; báo cáo UBND TP, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Ngày 21/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, để thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Quyết định 206/QĐÐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND (ngày 18/3) về triển khai HĐĐT trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sáng sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sáng sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Cục Thuế TP đẩy mạnh tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT để người nộp thuế nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng HĐĐT. Tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT của người nộp thuế..

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Cục Thuế TP rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng HĐĐT theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, giải pháp CNTT để thực hiện việc lập HĐĐT, chuyển đữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cục Thuế TP công bố số điện thoại đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chỉ cục Thuế, tiếp nhận và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện HĐĐT; báo cáo UBND TP, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký sử dụng HĐĐT khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp; phối hợp với Cục Thuế tuyên truyền về việc triển khai HĐĐT theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện cũng được yêu cầu chỉ đạo UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với Chị cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai HĐĐT. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bản khi tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan và Công an TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu trao đổi với Cục Thuế về các phương thức, thủ đoạn mới trong việc phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước đề có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

Kho bạc Nhà nước TP thông qua công tác kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế cùng cấp các đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn TP thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang HĐĐT đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế. Thực hiện đăng ký áp dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế.

Nguồn báo Doanh nghiệp Việt Nam