Trao danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2022 cho 26 sản phẩm và 8 doanh nghiệp an toàn thông tin

Bấm vào để phóng to

Chiều 9-12, Hiệp hội An toàn thông tin phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức công bố và trao tặng danh hiệu "Chìa khóa vàng" 2022 để vinh danh các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam.

Chương trình bình chọn "Chìa khóa vàng" năm 2022 đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 6-2022, được trao cho 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, gồm: Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc; giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu.

Chương trình cũng trao danh hiệu cho 4 nhóm hạng mục dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, gồm: Tốp doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng; tốp doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tốp doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số; tốp doanh nghiệp chống mã độc và chống tấn công mạng. Mỗi danh hiệu của từng hạng mục được trao tối đa cho 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam hàng đầu có nguồn nhân lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất, trong lĩnh vực bình chọn.

Trao danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 cho các doanh nghiệp đạt "Tốp doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng".

Kết quả, chương trình đã lựa chọn và trao danh hiệu Chìa khóa vàng cho 26 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu và 12 lượt doanh nghiệp an toàn thông tin xuất sắc của 13 doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước.

Cụ thể, danh hiệu Chìa khóa vàng được trao cho 26 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp (thuộc 13 doanh nghiệp, tổ chức). Trong đó có 3 sản phẩm là "Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc"; 6 sản phẩm được công nhận "Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc"; 4 giải pháp được trao "Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số"; 13 dịch vụ là "Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu".

"Chìa khóa vàng" cũng được trao cho 12 lượt doanh nghiệp (8 doanh nghiệp), gồm: 5 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Tốp  doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng"; 4 doanh nghiệp đạt "Tốp  doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng"; 2 doanh nghiệp đạt "Tốp doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số"; 1 doanh nghiệp "Tốp doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng".

Theo đánh giá của Hiệp hội An toàn thông tin, kết quả bình chọn năm nay cho thấy trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin của các doanh nghiệp trong nước, với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật rất cao và hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực.

Nguồn http://www.hanoimoi.com.vn