Bài 13: Hướng dẫn kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình

Bấm vào để phóng to

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 2 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Trong phần Thông tin lao động, bấm Kê khai Phụ lục Thành viên hộ GĐ (1).

Bước 2: Giao diện Phụ lục thành viên hộ gia đình hiển thị, nhập thông tin Chủ hộ, Loại GT, Số ĐT và Địa chỉ (2).

  • Bước 2.1: Để thêm các thành viên khác trong hộ gia đình, bấm Thêm thành viên (3).

  • Bước 2.2: Trên giao diện Thêm mới/Chỉnh sửa, nhập thông các thành viên (4) và bấm Ghi lại và Thêm tiếp (5). Sau khi nhập thông tin đến thành viên cuối cùng, bấm Ghi lại và Đóng (6).

  • Bước 2.3: Sau khi thực hiện kê khai xong thông tin, bấm Ghi lại (7).

Như vậy bạn đã hoàn thành việc kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình theo quy định của BHXH. Bạn có thể xem tiếp các bài sau: