Bài 13: Hướng dẫn Thay đổi thông tin nhận kết quả của đơn vị với Cơ quan BHXH

Bấm vào để phóng to

Để thay đổi Thông tin nhận kết quả của Đơn vị với Cơ quan BHXH (Email/SĐT) bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Quản lý Tài khoản (2).

Bước 4: Bấm vào menu Thông tin Tài khoản (3).

Bước 5: Di chuột vào băng Thông tin đơn vị và bấm nút  Chỉnh sửa (4).

Bước 6: Bạn nhập lại thông tin Email nhận kết quả BH (5) và ĐT nhận kết quả BH (6), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (7).

Bước 7: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (8), sau đó bấm Xác nhận (9).

Bước 8: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (10).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký Thông tin nhận kết quả với Cơ quan BHXH. Từ thời điểm này, bạn có thể thực hiện kê khai, nộp hồ sơ BHXH và nhận kết quả qua hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav