Hướng dẫn Kê khai và Nộp hồ sơ HN3 - Báo tăng lao động

Bấm vào để phóng to

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “HN3 - Báo tăng lao động”, bạn có thể thực hiện theo 2 cách: Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống hoặc Kê khai trên file Excel và upload file Excel Hồ sơ lên hệ thống (xem hướng dẫn tại đây).

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ https://ivan.nopbaohiem.vn

/documents/31335/0/1+%287%29.png/8e74760e-c931-6df0-416a-66e8431df2fd?version=1.0&t=1478501749434

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, bạn nhập tên hồ sơ (3), chọn loại hồ sơ “HN3 – Báo tăng lao động” (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai “D02-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT”.

Bước 5: Kê khai tờ khai “D02-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT”.

 • Bước 5.1: Trên cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới”, bấm nút Kê khai /documents/31335/0/image007.png/5b867c50-60ae-8644-d7fb-c16fa6181159?version=1.0&t=1475483770815 (6) tại dòng tương ứng tờ khai D02-TS.

 • Bước 5.2: Chọn Số lần kê khai, Tháng/Năm và nhập họ tên Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Tổng số Thẻ BHYT, Tổng số Sổ BHYT (7), sau đó bấm Thêm 1 lao động (8) để thêm mới lao động vào tờ khai.

Ghi chú: Nếu đã có danh sách lao động trên hệ thống, bạn có thể bấm nút Thêm 1 lao động để thêm lao động cần kê khai.

.

 • Bước 5.3: Chọn loại kê khai (9), nhập Họ và tên, Số định danh của lao động cần kê khai. Sau đó tiếp tục nhập Thông tin tiền lương (10) và Thông tin lao động (11) của lao động này.

Lưu ý:

 • Để tra cứu Mã số hộ GĐ, bạn xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp nếu tra cứu không có thông tin Mã số hộ GĐ, thì bạn để trống trường dữ liệu này. Đồng thời bạn cần kê khai thêm thông tin thành viên hộ gia đình. Cách kê khai như sau:
 • Trên giao diện Thêm mới Người lao động, bạn bấm vào biểu tượng  (12) để thêm các thành viên trong hộ gia đình.

 • Cửa sổ “Thêm mới/Chỉnh sửa thành viên hộ gia đình” hiển thị, bạn nhập thông tin Họ và tên chủ hộĐịa chỉ (13) (các thông tin khác không bắt buộc nhập), sau đó bấm Thêm thành viên (14).

 • Tiếp đến bạn nhập thông tin các thành viên trong hộ gia đình (15), sau đó bấm Ghi lại và Đóng (16).

 • Bấm Ghi lại (17) để hoàn tất việc kê khai thông tin các thành viên trong hộ gia đình.

 • Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (18) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nút Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

 • Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ D02-TS, bấm nút Ghi lại (19) để đóng cửa sổ “Tờ khai D02-TS”.

Ghi chú

 • Trường hợp đơn vị có lao động được hưởng mức BHYT cao hơn hoặc nộp hồ sơ muộn so với thời gian quy định của Cơ quan BHXH, bạn bổ sung tờ “BK - Bảng kê hồ sơ" bằng cách bấm vào nút Thêm mới Tờ khai (20), xem hướng dẫn tại đây.
 • Bạn cũng có thể đính kèm các file liên quan vào hồ sơ bằng cách bấm nút Upload file đính kèm (21), xem hướng dẫn tại đây.

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai các tờ khai trong hồ sơ, bạn bấm Ký và gửi (22) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (23), sau đó bấm Xác nhận (24).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” và hiển thị thông báo “Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”.

Bước 12: Bấm Đóng (25) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “HN3 - Báo tăng lao động”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ “HN20 HN3 - Báo tăng lao động” qua hệ thống Bkav IVAN.

Bkav