Bài 19: Hướng dẫn kê khai và nộp hồ sơ VN34b - Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà

Bấm vào để phóng to

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “VN34b - Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà”, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 10 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

 

Description: https://noptokhai.vn/documents/31335/0/1+%2812%29.jpg/d14b835d-a6f8-93d4-8a5f-36a57bbc6d28?version=1.0&t=1476693103054

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

 

Description: https://noptokhai.vn/documents/31335/287021/b2.png/

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, nhập Tên Hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ “VN33 - Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc chết” (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

  • Đối với đơn vị thuộc BHXH Hà Nội quản lý.

 

  • Đối với đơn vị thuộc BHXH Việt Nam quản lý.

 

 

Bước 5: Tải Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 03 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg) trong phần Lưu ý (6).

  •  Bạn mở file văn bản và kê khai lao động vào danh sách đề nghị.

 

 

 

 

Bước 6: Sau khi kê khai xong danh sách người lao động tham gia đào tạo. Bạn thực hiện Upload file đính kèm (7).

Bước 7:  Bạn Chọn file (8) sau đó thực hiện Upload (9).

 

 

Bước 8: Sau khi upload file bạn bạn bấm Ký và gửi (10).

Bước 9: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (11), sau đó bấm Xác nhận (12).

 

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” và hiển thị thông báo “Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”.

Bước 10: Bấm Đóng (13) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “VN34b - Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ “VN34b - Xác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị tiền thuê nhà” qua hệ thống Bkav IVAN.