Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 7 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Sau khi gia hạn Chữ ký số hoặc sử dụng Chữ ký số khác để nộp hồ sơ trên hệ thống Bkav IVAN, bạn phải đăng ký thông tin Chữ ký số mới với Cơ quan BHXH. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Quản lý Tài khoản (2).

Bước 4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm nút  Chỉnh sửa (3).

Bước 5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5).

Bước 6: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (6), sau đó bấm Xác nhận (7).

Bước 7: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (8).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký thông tin Chữ ký số mới với Cơ quan BHXH. Từ thời điểm này, bạn có thể thực hiện kê khai và nộp hồ sơ BHXH qua hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav