Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Bấm vào để phóng to

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 12 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để kê khai và nộp hồ sơ BHXH trên hệ thống Bkav IVAN, bạn cần phải đăng ký thông tin tài khoản BHXH điện tử với Cơ quan BHXH. Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất. Bạn thực hiện theo các bước sau để đăng ký tài khoản.

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập vào website http://ivan.nopbaohiem.vn, nhập tài khoản và mật khẩu (1) do Bkav cấp (Bkav đã gửi thông tin tài khoản qua địa chỉ email và SĐT đăng ký), sau đó bấm nút Đăng nhập (2).

Bước 3: Đăng nhập tài khoản thành công, cửa sổ “Điều khoản sử dụng” hiển thị, bạn đọc và nắm thông tin liên hệ tới Trung tâm Hỗ trợ khách hàng, tiếp theo bấm Đồng ý (3).

Bước 4: Hiển thị cửa sổ thông báo "Bạn chưa đăng ký thông tin tài khoản của đơn vị mình với cơ quan bảo hiểm", bạn bấm Đồng ý (4) để chuyển sang trang đăng ký.

Để thực hiện đăng ký thông tin tài khoản bạn cần nhập đầy đủ thông tin vào 3 phần: Thông tin Chữ ký số, Thông tin đơn vị và Thông tin liên hệ. Bạn thực hiện tiếp các bước sau:

Bước 5: Trên mục “Thông tin Chữ ký số", chọn tên chủ thể chứng thư số có thời hạn dài nhất của đơn vị (5). Các trường thông tin còn lại hệ thống sẽ tự động hiển thị theo chứng thư số đã chọn.

Bước 6: Trên mục “Thông tin đơn vị", bạn nhập thông tin đơn vị theo form mẫu.

Bước 7: Trên mục “Thông tin người liên hệ", nhập thông tin người trực tiếp kê khai với BHXH.

Bước 6: Trên mục “Thông tin người liên hệ", nhập thông tin người trực tiếp kê khai với BHXH.

Bước 8: Sau khi nhập đầy đủ các trường thông tin, bấm Đăng ký (6) để gửi bản đăng ký tới BHXH.

Bước 9: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN (7), sau đó bấm Xác nhận (8).

Bước 10: Hệ thống thông báo gửi “Mã kích hoạt” với “Cổng thông tin BHXH Việt Nam” vào địa chỉ email đã đăng ký.

Lưu ý:

  • Bạn phải thực hiện đủ 2 bước trong nội dung thông báo và theo tuần tự từ bước 1 đến bước 2
  • Không bấm Đóng/x khi chưa hoàn thành đủ 2 bước

  • Bước 10.1: Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký để lấy thông tin Mã kích hoạt (9), sau đó bấm vào mục Bấm vào đây (10) để truy cập vào “Cổng thông tin BHXH Việt Nam”.

  • Bước 10.2: Trên giao diện website Cổng thông tin BHXH Việt Nam, bạn nhập “Mã kích hoạt” trong email (9) vào mục Mã xác nhận (11), sau đó bấm Hoàn tất thủ tục (12).

  • Bước 10.3: Hệ thống hiển thị thông báo “Hoàn tất thủ tục thành công”. Như vậy bạn đã xác nhận tài khoản với Cổng thông tin BHXH Việt Nam thành công.

Bước 11: Quay lại thông báo”Gửi Mã kích hoạt thành công qua email”, sau đó bấm vào đây (13) để xác nhận việc gửi mã kích hoạt.

Bước 12: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (14) để chuyển sang trang Quản lý Hồ sơ.

Bước 9: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (9) để chuyển sang trang Quản lý Hồ sơ. Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ BHXH, bạn xem các hướng dẫn dưới đây:  Bài 2: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ Báo tăng lao động (Hồ sơ HS3)

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký thông tin tài khoản BHXH điện tử với Cơ quan BHXH. Từ thời điểm này, bạn có thể thực hiện kê khai và nộp hồ sơ BHXH qua hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav