Tin tức nổi bật

Tháng 5/2021, Bkav eHoadon đã triển khai Hóa đơn điện tử cho hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare khu vực Hồ Chí Minh.
Nhằm ngăn chặn nguy cơ rủi ro trong hoạt động quản lý ngân sách nhà nước, hệ thống Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách chấp hành nghiêm việc quản lý chứng thư số, chữ ...
Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai hóa đơn điện tử, Bkav eHoadon được Sapporo đặt niềm tin, chính thức hợp tác triển khai hóa đơn điện tử. Đây là thương hiệu bia ...
ính đến ngày 31-3-2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 145.797 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký phát hành hóa đơn điện tử (đạt tỷ lệ 99,12%); trong đó, 85.397 doanh nghiệp, tổ chức đã sử dụng hóa đ...
Ngày 22/4/2021 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố triển khai chương trình hỗ trợ chữ ký số và hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Chương trình được...
Các tin khác
1 2 3