Tin tức nổi bật

Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 4/2019 là thứ Hai ngày 20/05/2019. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đún...
Bản tin Bảo hiểm Xã hội điện tử tháng 5/2019
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 835/BHXH-BT về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.
Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ kê khai Tháng 3/2019 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bảy) và Quý I/2019 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 nê...
Tổng cục Thuế thông báo triển khai Báo cáo tài chính theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC
1 2 3