Tin tức nổi bật

Ngày 11/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc trực tuyến với 6 Cục Thuế triển khai HĐĐT giai đoạn 1 gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bìn...
6 điểm đáng lưu ý tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử
Trong các ngày 9 và 16/10, Bkav eHoadon tham gia các buổi họp trực tuyến của Tổng cục thuế về giới thiệu và trao đổi về quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức tr...
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC (Thông tư 78) hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 ...
Bkav vừa là một trong những công ty đầu tiên được Tổng cục Thuế chọn kết nối kỹ thuật để ký hợp đồng chính thức trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, kết nối trực tiếp với Tổng cục T...
Các tin khác
1 2 3