Tin tức nổi bật

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/5/2021.
Năm 2021, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp thành lập mới năm 2021: Hỗ trợ kinh phí dịch vụ chứng thực (01) chữ ký ...
Doanh nghiệp cảnh báo khách hàng hiện tượng nhiều đối tượng tự nhận cán bộ nhà nước, cán bộ cơ quan thuế đưa những thông báo không đúng về dịch vụ Chữ ký số để trục lợi.
Theo Cục Thuế Hà Nội, thống kê cho thấy tỷ lệ câu hỏi người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua hệ thống eTax nhận được giải đáp kịp thời trong thời gian 03 ngày làm việc đạt xấp xỉ 100% .
Đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với người nộp thuế cá nhân 13:44 | 01/03/2021 Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên ...
Các tin khác
1 2 3