Tin tức nổi bật

Từ ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Thuế điện tử cho các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh tại đường dẫn Thuedientu.gdt.gov.vn...
Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống như sau:
Bkav xin thông báo, kỳ lập bộ tháng 12/2017 sẽ hết hạn vào thứ Tư ngày 20/12/2017 đối với tờ khai tháng 11/2017. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộ...
Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp. Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình H...
Đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Tổng cục...
Các tin khác
1 2 3