Bài ET2: Hướng dẫn lấy lại mật khẩu trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 7 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Khi quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax services), Bạn có thể thực hiện lấy lại mật khẩu theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã cài phần mềm quản lý Chữ ký số BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý:

  • Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây
  • Bạn có thể sử dụng các trình duyệt sau để đăng nhập và thực hiện các chức năng trên hệ thống eTax:
  • Internet Explorer: hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9 trở lên.
  • Google Chrome: cần cài tiện ích mở rộng Esigner tại đây để hỗ trợ việc ký xác thực điện tử bằng Chữ ký số. Sau khi cài đặt xong, thực hiện kích hoạt Extension (Bạn có thể xem hướng dẫn tải, cài đặt và kích hoạt tại đây)

Bước 2: Truy cập vào hệ thống eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn, trong mục ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG chọn phân hệ DOANH NGHIỆP (1).

Bước 3: Sau khi chọn phân hệ DOANH NGHIỆP, bấm Đăng nhập (2).

Bước 4: Trên giao diện ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG, bấm Lấy lại mật khẩu (3).

Lưu ý: 

  • Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 15 ký tự, không chứa ký tự khoảng trắng, không trùng tên đăng nhập.

  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự a->Z, 0->9 hoặc dấu gạch dưới.

  • Mật khẩu phải có ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

Bước 5: Điền Mã số thuế, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới (4) sau đó bấm Cập nhật (5).

Lưu ý: Bạn chỉ được phép lấy lại mật khẩu bằng tài khoản quản lý (MST-QL).

Bước 6: Điền User PIN (6) là MÃ PIN của USB Token CKS sau đó bấm Login (7).

Bước 7: Thông báo Ký điện tử thành công xuất hiện, bấm OK (8) xuất hiện thông báo Cập nhật mật khẩu thành công !.

  • Bấm Kết thúc (9), quay lại giao diện Đăng nhập. Bạn đã có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào hệ thống eTax.

Như vậy Bạn đã hoàn thành việc lấy lại mật khẩu trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http//thuedientu.gdt.gov.vn.

 

Bạn có thể xem tiếp các bài hướng dẫn sau: