Bài ET3: Hướng dẫn đổi mật khẩu trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) của Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 5 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 2 đến 3 phút.

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) của Tổng cục Thuế, Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống eTax tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn. Sau khi đăng nhập thành công, tại tab Quản lý tài khoản (1), bấm Đổi mật khẩu đăng nhập (2).

Ghi chú:

  • Nếu cần xem thêm về cách đăng nhập trên eTax bấm vào đây
  • Bạn có thể sử dụng các trình duyệt sau để đăng nhập và thực hiện các chức năng trên hệ thống eTax:
  • Internet Explorer: hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9 trở lên.
  • Google Chrome: cần cài tiện ích mở rộng Esigner tại đây để hỗ trợ việc ký xác thực điện tử bằng Chữ ký số. Sau khi cài đặt xong, thực hiện kích hoạt Extension (Bạn có thể xem hướng dẫn tải, cài đặt và kích hoạt tại đây)

Bước 2: Điền thông tin Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới sau đó bấm Tiếp tục (3).

Lưu ý:

  • Mật khẩu phải có độ dài từ 6 đến 15 ký tự, không chứa ký tự khoảng trắng, không trùng tên đăng nhập.
  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự a->Z, 0->9 hoặc dấu gạch dưới.
  • Mật khẩu phải có ít nhất 1 ký tự đặc biệt.

Bước 3: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn thực hiện đổi mật khẩu”, bấm OK (4).

Bước 4: Thông báo “Bạn đã đổi mật khẩu thành công” xuất hiện, bấm Kết thúc (5) để tắt thông báo.

Như vậy Bạn đã hoàn thành đổi mật khẩu trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn

 

Bạn có thể xem tiếp các bài hướng dẫn sau: