Thông báo tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử

Bấm vào để phóng to

Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống như sau:

1. Đối với Cơ quan thuế các tỉnh (trừ tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh):  

  • Dừng hệ thống từ 18h00 đến 18h30 ngày 08/12/2017.
  • Sau thời gian này, các hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

2. Đối với Cơ quan thuế tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh:

  • Dừng hệ thống từ 18h00 ngày 08/12/2017 đến 08h00 ngày 11/12/2017. Sau thời gian này, người nộp thuế thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh chuyển sang sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế tại hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử theo đường dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn
  • Đối với doanh nghiệp đã đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế (đã có tài khoản giao dịch khai thuế, nộp thuế điện tử với Cơ quan thuế), đăng nhập Dịch vụ Thuế điện tử như sau:
    • Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST-NT (ví dụ: 0100231226-NT), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.
    • Doanh nghiệp sử dụng tài khoản MST (ví dụ: 0100231226), mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử hiện tại để sử dụng dịch vụ Khai thuế điện tử.
  • Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử nêu trên. ​

Chi tiết hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Dịch vụ Thuế điện tử: tại đây.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn