Bài HN20: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN20 - Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 13 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Đối với đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến hoặc đơn vị cần cấp Mã đơn vị cho người nước ngoài, Bạn cần phải kê khai và nộp hồ sơ “HN20 - Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến”. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã cài phần mềm BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra:

  • Máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.
  • Máy tính đã cài đặt phần mềm BkavCA Signer Plugin. Nếu chưa cài đặt, Bạn xem hướng dẫn  tại đây

Bước 2: Truy cập và Đăng nhập (1) tại địa chỉ https://ivan.nopbaohiem.vn với Tên đăng nhập và Mật khẩu do Bkav cung cấp.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, nhập Tên Hồ sơ (3), chọn loại hồ sơ “HN20 - Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến” (4), sau đó bấm Tạo mới (5).

Bước 5: Trên giao diện Sửa Hồ sơ, bấm vào icon  (6) để thực hiện kê khai.

Bước 6: Trên giao diện tờ khai TK3-TS, điền đầy đủ thông tin trên tờ khai TK3-TS

Lưu ý:

  • Nếu Đơn vị có gửi Hồ sơ kèm theo (i) điền tên file cần gửi kèm, bấm Ghi lại và Thêm File Giấy phép thành lập DN hoặc Bản đăng ký kinh doanh (7).
  • Ngược lại trong mục Hồ sơ kèm theo (i) điền Không có, bấm Ghi lại và Đóng (8).

Bước 7: Trên giao diện Thêm file đính kèm, Chọn file cần đính kèm (9) sau đó bấm Upload (10).

Lưu ý: Đối với Đơn vị không có file đính kèm, sau khi thực hiện Ghi lại và ĐóngBước 6 thì thực hiện tiếp Bước 8 để Ký và gửi Hồ sơ.

Bước 8: Trên giao diện Sửa hồ sơ, bấm Ký và gửi (11).

Bước 9: Giao diện điền MÃ PIN xuất hiện, nhập MÃ PIN (12) sau đó bấm Chấp nhận (13).

Bước 10: Sau khi xác nhận MÃ PIN thành công xuất hiện thông báo Xác nhận đăng ký giao dịch BHXH điện tử đồng thời gửi Mã kích hoạt vào địa chỉ email đăng ký.

  • Đăng nhập vào địa chỉ Email đăng ký, sao chép mã kích hoạt (14) và bấm vào đây (15) để truy cập vào giao diện Kích hoạt tài khoản của Cổng thông tin BHXH Việt Nam.

Bước 11: Trên giao diện kích hoạt tài khoản của BHXH Việt Nam, điền mã kích hoạt (14) vừa sao chép trên vào mục Mã xác nhận (16) sau đó bấm Hoàn tất thủ tục (17).

  • Hệ thống xuất hiện Thông báo Đã chuyển cán bộ xử lý hồ sơ đăng ký tham gia lần đầu

Bước 12: Quay lại trang Bkav IVAN, trên thông báo Xác nhận đăng ký giao dịch BHXH điện tử, bấm vào đây (18).

Bước 13: Thông báo “Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”, bấm Đóng (19) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “HN20 - Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến”.

Như vậy Bạn đã hoàn thành kê khai và nộp hồ sơ HN20- Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị chuyển địa bàn tỉnh, thành phố khác đến. Bạn xem tiếp các bài Hướng dẫn dưới đây: