Bài HN21: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất

Bấm vào để phóng to

Ghi chú: Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất”, bạn có thể thực hiện theo 2 cách: Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống hoặc Kê khai trên file Excel và upload file Excel Hồ sơ lên hệ thống (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, nhập Tên Hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ “HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất” (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai “D02-LT - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN”.

Bước 5: Kê khai tờ khai “D02-LT - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN”.

  • Bước 5.1: Trên cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới”, bấm nút Kê khai  (6) tại dòng tương ứng tờ khai D02-LT.

  • Bước 5.2: Chọn Số lần kê khai, Tháng/Năm và nhập họ tên Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị (7), sau đó bấm Thêm 1 lao động (8) để thêm mới lao động vào tờ khai.

Ghi chú: Nếu đã có danh sách lao động trên hệ thống, bạn có thể bấm nút Thêm nhiều lao động để chọn các lao động cần kê khai.

  • Bước 5.3: Nhập Họ và tên, Số sổ BHXH, Mã số BHXH, Ngày sinh CMND/HC. Sau đó nhập Thông tin tiền lương (9),  Thông tin tham gia, điều chỉnh, truy thu (10) và Thông tin khác (11).

Ghi chú: Bạn có thể bấm vào nút Tra cứu để tra cứu Mã số BHXH. Trường hợp chưa có Mã số BHXH bạn kê khai thêm Thông tin lao động (TK01-TS).

  • Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (12) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

  • Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ khai D02-LT, bấm nút Ghi lại (13) để đóng cửa sổ “Tờ khai D02-LT”.

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai tờ khai trong hồ sơ, bạn bấm Ký và gửi (14) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (15), sau đó bấm Xác nhận (16).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” và hiển thị thông báo “Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”.

Bước 8: Bấm Đóng (17) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ “HN21 - Tạm dừng đóng vào quỹ Hưu trí và Tử tuất” qua hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

 

Bkav