Bài HN1: Hướng dẫn Đăng ký ngừng tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Thành phố Hà Nội

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 6 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 5 đến 7 phút.

Để xử lý “Lỗi IC1. Tài khoản đang sử dụng dịch vụ của nhà IVAN khác” và "Lỗi IB16. Đơn vị [Tên đơn vị] đã đăng ký tài khoản", bạn cần đăng ký ngừng tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Thành phố Hà Nội, sau đó đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav IVAN. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Chữ ký số vào máy tính và truy cập địa chỉ

http://kekhai.bhxhhn.com.vn bằng trình duyệt Mozilla Firefox. Lưu ý không sử dụng các trình duyệt khác.

Bước 2: Trên giao diện “Cổng giao dịch điện tử BHXH Thành phố Hà Nội”, bấm Đăng ký ngừng dịch vụ I-VAN (1).

Bước 3: Lựa chọn Cơ quan BHXH quản lý (2) và nhập Mã đơn vị (3), sau đó bấm Đăng ký ngừng (4).

Bước 4: Chọn chứng thư số (5) của đơn vị và nhập Lý do ngừng (6), tiếp theo bạn bấm Đăng ký ngừng (7).

Bước 5: Cửa sổ “Verify User PIN” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số lên trường User PIN (8), sau đó bấm Login (9).

Bước 6: Giao diện hiển thị thông báo “Ngừng thành công”, bạn bấm OK (10).

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc đăng ký ngừng tài khoản trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Thành phố Hà Nội. Tiếp theo bạn đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ https://ivan.nopbaohiem.vn. Xem tiếp Bài 1: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav