Bài VN13: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN13 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

Bấm vào để phóng to

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “VN13 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng”, bạn có thể thực hiện theo 2 cách: Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống hoặc Kê khai trên file Excel và upload file Excel Hồ sơ lên hệ thống (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

Bước 4: Cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” hiển thị, nhập Tên hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ “VN13 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng” (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai “TK1-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT”.

Bước 5: Kê khai tờ khai “TK1-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT”.

  • Bước 5.1: Trên cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới”, bấm nút Kê khai   (6) tại dòng tương ứng tờ khai TK1-TS.

  • Bước 5.2: Bấm Thêm 1 lao động (7) để thêm mới lao động vào tờ khai.

Ghi chú: Nếu đã có danh sách lao động trên hệ thống, bạn có thể bấm nút Thêm nhiều lao động để chọn các lao động cần kê khai.

  • Bước 5.3: Nhập Họ và tên, Số sổ BHXH, Mã số BHXH và Thông tin lao động (8) của lao động này.

Ghi chú: Bạn có thể bấm vào nút Tra cứu để tra cứu Mã số BHXH.

  • Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (9) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

 Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nút Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

  • Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ TK1-TS, bấm nút Ghi lại (10) để đóng cửa sổ “Tờ khai TK1-TS”.

Ghi chú: Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ muộn so với thời gian quy định của Cơ quan BHXH, bạn bổ sung tờ “BK - Bảng kê hồ sơ" bằng cách bấm vào nút Thêm mới Tờ khai (11), xem hướng dẫn tại đây

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai các tờ khai trong hồ sơ, bạn bấm Ký và gửi (12) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (13), sau đó bấm Xác nhận (14).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ “Tạo Hồ sơ mới” và hiển thị thông báo “Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH”.

Bước 8: Bấm Đóng (15) để hoàn thành việc nộp hồ sơ “VN13 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng”.

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ "VN13 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng" qua hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav