Bài VN10a: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ VN10a - Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho Học sinh, Sinh viên

Bấm vào để phóng to

Để thực hiện kê khai và nộp hồ sơ “VN10a - Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho Học sinh, Sinh viên”, bạn có thể thực hiện theo 2 cách: Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống hoặc Kê khai trên file Excel và upload file Excel Hồ sơ lên hệ thống (xem hướng dẫn tại đây).

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, bạn có thể làm xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Tạo Hồ sơ và kê khai trực tuyến trên hệ thống. Bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập (1) vào hệ thống Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn

https://noptokhai.vn/documents/31335/106886/1.png

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bấm Tạo Hồ sơ mới (2).

https://noptokhai.vn/documents/31335/0/image002+%2824%29.jpg/3a248294-2a47-c4e7-d42a-6a9e4303f668?version=1.0&t=1501214950911

Bước 4: Cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" hiển thị, nhập Tên hồ sơ (3) và chọn loại hồ sơ "VN10a - Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho Học sinh, Sinh viên" (4), sau đó bấm nút Tạo mới (5).

Hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai "D03-TS - Danh sách người chỉ tham gia BHYT".

Bước 5: Kê khai tờ khai "D03-TS - Danh sách người chỉ tham gia BHYT".

  • Bước 5.1: Trên cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới", bấm nút Kê khai  https://noptokhai.vn/documents/31335/0/image007+%284%29.png/b971d678-9f0a-9aed-8262-e548879dc31d?version=1.0&t=1475551381864 (6) tại dòng tương ứng tờ khai D03-TS.

  • Bước 5.2: Chọn Loại đối tượng tham gia, Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp, Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị,... sau đó bấm Thêm đối tượng (7) để thêm mới lao động vào tờ khai.

  • Bước 5.3: Nhập Họ và tên, Số định danh, Mã số BHXH, Ngày sinh, Giới tính và Thông tin tham gia (8). Sau đó tiếp tục nhập Thông tin đối tượng (9) của lao động này.

Ghi chú:

Bạn có thể bấm vào nút Tra cứu để tra cứu Mã số BHXH.

Nếu Người lao động chưa có Mã số BHXH, bạn phải kê khai Phụ lục thành viên hộ gia đình (xem hướng dẫn tại đây)

  • Bước 5.4: Bấm Ghi lại và đóng (10) để hoàn thành việc kê khai thông tin cho lao động.

Lưu ý: Nếu có nhiều lao động cần kê khai, bạn có thể bấm nút Ghi lại và thêm tiếp để tiếp tục nhập thông tin cho lao động khác.

  • Bước 5.5: Sau khi kê khai xong hết các lao động cho tờ D03-TS, bấm nút Ghi lại (11) để đóng cửa sổ "Tờ khai D03-TS".

Bước 6: Sau khi hoàn thành kê khai các tờ khai trong hồ sơ, Bạn có thể Upload file đính kèm (12). Bạn bấm Ký và gửi (13) để gửi hồ sơ tới BHXH.

Bước 7: Cửa sổ "Nhập mã PIN của USB Token" hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (14), sau đó bấm Xác nhận (15).

Sau khi ký và gửi hồ sơ thành công, hệ thống đóng cửa sổ "Tạo Hồ sơ mới" và hiển thị thông báo "Hồ sơ của Đơn vị đã được gửi thành công đến Cơ quan BHXH".

Bước 8: Bấm Đóng (16) để hoàn thành việc nộp hồ sơ "VN10a - Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho Học sinh, Sinh viên".

Như vậy là bạn đã hoàn thành việc kê khai và nộp hồ sơ "VN10a - Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho Học sinh, Sinh viên" qua hệ thống Bkav IVAN. Bạn có thể xem tiếp các bài sau:

Bkav