Tin tức nổi bật

Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 02/2018 trùng với ngày nghỉ (20/02/2018, tức mùng 5 Tết) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trườn...
Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụ...
Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 01/2018 trùng với ngày nghỉ (ngày thứ Bảy) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuố...
Từ ngày 11/12/2017, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ Thuế điện tử cho các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục Thuế và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh tại đường dẫn Thuedientu.gdt.gov.vn...
Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTDT) để thực hiện nâng cấp và chuyển đổi hệ thống như sau:

Bấm vào để phóng to