Tin tức nổi bật

Đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử đối với người nộp thuế cá nhân 13:44 | 01/03/2021 Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận liên ...
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 10/2018 là thứ Ba ngày 20/11/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đún...
- Hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 09/2018: hết hạn nộp vào thứ Hai ngày 22/10/2018
Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý I/2018 trùng với kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013...
Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.2, HTKK 3.8.2, iTaxviewer 1.4.4 11:29 | 23/03/2018 I. Về việc tiếp nhận Báo cáo tài chính qua Cổng dịch vụ Thuế điện tử Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ ...

Bấm vào để phóng to