Thông báo về việc Nộp thuế điện tử

Bấm vào để phóng to

Căn cứ theo nội dung Công văn số 1969/CNTT6 ngày 19/12/2017 của Cục Công nghệ Tin học – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện đối với Hệ thống Thanh toán liên ngân hàng (TTLNH) trong thời gian quyết toán năm 2017.

Căn cứ công văn kế hoạch tạm dừng hệ thống nộp thuế điện tử (NTĐT) của các Ngân hàng thương mại (NHTM) để phục vụ công tác quyết toán năm 2017.

Tổng cục Thuế thông báo thời gian tạm dừng cung cấp dịch vụ NTĐT của các NHTM để Người nộp thuế (NNT) chủ động sắp xếp nộp thuế trong các ngày cuối năm 2017 như sau:

STT

Tên ngân hàng

Thời gian tạm dừng hệ thống tại ngân hàng

1

Ngân Hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu

Từ 20h00' ngày 31/12/2017 đến 24h00' ngày 01/01/2018

2

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Từ 19h00 ngày 30/12/2017 đến 08h00 ngày 02/01/2018

3

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018

4

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn indovina

Từ 19h15' ngày 31/12/2017 đến 24h00' ngày 01/01/2018

5

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Từ 21h00' ngày 31/12/2017 - 6h00' ngày 01/01/2018 và từ 11h00' ngày 01/01/2018 - 24h00' ngày 01/01/2018

6

Ngân hàng TMCP Việt Á

Từ 23h00 ngày 29/12/2017 - 8h30 ngày 30/12/2017

7

Ngân hàng Citibank chi nhánh HN

Từ 17h00' ngày 29/12/2017 - 08h00' ngày 02/01/2018

8

Ngân hàng Citibank chi nhánh HCM


(Chi tiết kế hoạch tạm dừng hệ thống NTĐT của các ngân hàng tại đây)

Thông tin các Ngân hàng tạm dừng hệ thống sẽ được cập nhật thường xuyên (theo đề nghị của Ngân hàng).

Các NHTM phối hợp cung cấp dịch vụ NTĐT không có đề nghị dừng hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết, theo dõi thông tin cập nhật và thu xếp NTĐT kịp thời trong những ngày cuối năm, đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) đúng hạn.

Lưu ý:
1. Hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế không dừng hoạt động. Do vậy các NHTM không thông báo kế hoạch dừng hệ thống, vẫn phải đảm bảo xử lý thông tin nộp thuế gửi từ Hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế.

2. Từ ngày 01/1/2018, hệ thống NTĐT sẽ áp dụng hệ thống Mục lục NSNN ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 về việc Quy định Mục lục NSNN.

Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: Nhantokhai.gdt.gov.vn