Tin tức nổi bật

Thông tư số 15/2018/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực từ ngày 15/07, sẽ điều chỉnh giá và bổ sung thêm một số dịch vụ y tế được quỹ BHYT chi trả.
Từ ngày 01/07, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
Bkav xin thông báo, hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ kê khai Tháng 05/2018 là thứ Tư ngày 20/06/2018. Bkav xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết và thực hiện kê khai, nộp tờ khai đún...
Từ 01/05, toàn bộ văn bản BHXH Việt Nam được số hóa - Đây là một nội dung vừa được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố tập trung t...
Từ tháng 04/2018, trẻ em dưới 6 tuổi, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ được phát thẻ BHYT mẫu mới. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp...

Bấm vào để phóng to